Het GVB traject

Beginnende golfers die het Golf Vaardigheids Bewijs (GVB) willen halen kunnen voor het gehele traject terecht bij AGV Shell in samenwerking met Golfbaan Waterland Amsterdam.

Lessen en oefenen

Het GVB traject begint met het volgen van een aantal golflessen. AGV Shell maakt gebruik van het GVB pakket van de Golfschool Waterland. Bij voldoende niveau geeft de pro baanpermissie voor de Championship Course.

Naast de Championship Course (waarvoor baanpermissie danwel GVB vereist is) is er een 9 holes par 3 oefenbaan waar geen minimum niveaueis voor geldt. AGV Shell leden zonder GVB en zonder baanpermissie kunnen op de donderdagavonden 9 holes lopen op de oefenbaan en zodoende in praktijk brengen wat ze geleerd hebben bij de lessen. Voor de oefenbaan worden starttijden uitgegeven door de Wedstrijd Commissie (Anneke Schelvis).

Eventueel kun je nog privélessen nemen om de techniek te verfijnen. Deze lessen zijn direct te boeken bij Golfschool Amsterdam via www.golfbaanwaterlandamsterdam.nl

De Golfschool Amsterdam verzorgt het GVB examen.

Het examen

Vereisten voor het behalen van Clubhandicap 54 (GVB)

 

1.     Golfbaanpermissie

De speler zal eerst een Golfbaanpermissie moeten behalen.

Op advies van de golfprofessional geeft de golfbaaneigenaar de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen van de Golfbaanpermissie kan een persoon niet doorstromen naar Clubhandicap 54. De golfbaaneigenaar bepaalt zelf wanneer een golfer de

Golfbaanpermissie verkrijgt.

2.     Slagen voor het Golfregelexamen

Dit examen wordt afgenomen door de clubs onder verantwoordelijkheid van de Handicap en Regelcommissie.

3.     De speler speelt een ronde met een marker die minimaal Clubhandicap 54 (GVB) heeft. Hij behaalt 18 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes, of 36

Stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes (uitgaande van Clubhandicap 54). Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste clubhandicap van de speller wordt vastgesteld volgens de formule: Clubhandicap = 54 - (Stablefordpunten Q-kaart 18 holes - 36).

 

 

Voorbeeld: Een speler speelt een ronde van 18 holes met een Q-kaart en behaalt 38

Stablefordpunten. Zijn eerste clubhandicap wordt 54 - (38 - 36) = 52.

Het Golfregelexamen kan ook worden behaald vóórdat de Golfbaanpermissie is behaald. Wel zijn beide vereist voor het behalen van Clubhandicap 54.

 

Na het examen dienen nog 2 qualifying kaarten ingeleverd te worden bij de Handicap en Regelcommissie waarna deze een actuele clubhandicap zal vaststellen.

 

 

Het examen wordt afgenomen onder het Reglement Golfvaardigheidsbewijs 2016 uitgegeven door de Commissie Golfvaardigheid van de NGF.

In het nieuwe examen zullen de etiquettevragen een belangrijk onderdeel vormen. Er zijn 10 etiquettevragen, 19 vragen over de golfregels en 1 Stablefordvraag. Hiermee bestaat het nieuwe examen uit 30 vragen in totaal.

Het examen zal voorzien zijn van illustraties van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Hierbij is gekozen voor meer beeldmateriaal, zodat de situaties herkenbaar en begrijpelijk zijn. Het examen krijgt daarmee een betere aansluiting op het reeds bestaande boek ‘Golfregels voor startende golfers’ en het nieuwe boek ‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’, welke geleend kan worden bij de Trainings Commissie. De tijdsduur van het examen is 60 minuten.

De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal. Als een golfer voor het examen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig.

Er is een website waarmee golfers de nieuwe examenvragen kunnen oefenen. Deze website is www.ngfgolfregelexamen.nl en zal ook via www.ngf.nl bereikbaar zijn. De database sluit perfect aan bij het nieuwe Golfregelexamen en wordt ook voorzien van illustraties.

Eenmaal per jaar organiseert de Handicap- en Regelcommissie een regelavond. Hierbij worden de regels aan de hand van situaties uit de praktijk doorgenomen. Iedere golfer, beginner of gevorderde, is gebleken, steekt hier wat van op.

Tot slot

Opmerking: Een Qualifying Kaart kan alleen tijdens een ronde op een Nederlandse baan worden gespeeld.

 

 

 

 

 

 

 


Obtaining the Golf Permit (GVB)

 

All steps required to obtain the golf permit (GVB) can be made with AGV Shell in association with Golfbaan Amsterdam.

 

Lessons and practice

 

The process begins with golf lessons. AGV Shell makes use of the GVB series of the Golfschool Waterland. Once participants reach a minimum standard the professional will grant a course permit (baan permissie) for the Championship course.

 

Apart from the Championship Course (for which baanpermissie or GVB is required) there is a 9 holes par 3 practice course. There is no minimum skill level required for this course. On Thursday evenings AGV Shell members without ‘baan permissie’ or GVB can play 9 holes on the practice course allowing them to put into practice the techniques acquired during the lessons. Start times are issued for this course by the Wedstrijd Commissie (Anneke Schelvis). Golf clubs for use at the practice course are available for free while showing your NGF card.

 

 If desired it is possible to sign up for further group or private one-on-one lessons to develop specific aspects of the golf technique. These lessons can be booked directly with the golf school via www.golfbaanamsterdam.nl

 

Once you are ready to take the GVB examination, contact one of the members of the Handicap & Rules Committee (see contact details below). The Handicap & Rules Committee will then set a date for the examination and take care of all aspects concerning the examination itself.

 

The exam

 

Demands for obtaining the clubhandicap 54 (GVB golf permit) per July 1st 2012

 

1.     Golfcourse permit.

The player will first have to obtain the golfcourse permit.

Adviced by the golfpro the golfcourse owner will issue the permit. Without the permit the player cannot advance to a clubhandicap 54. The golfcourse owner decides when the player will receive a permit.

2.     Passing the theory exam.

This exam will be held by the clubs under the supervision of the Handicap and Rules committee.

3.     The player plays a qualifying round supervised by a marker who has at least clubhandicap 54 *GVB). The score has to be at least 18 stableford points playing 9 holes or at least 36 points playing 18 holes, both from clubhandicap 54.

 

Af ter the exam 2 additional qualifying cards are to be supplied to the Handicap & Rules Committee after which they will decide the exact clubhandicap.

 

The examination will be conducted as set out in the document ‘Reglement Golfvaardigheidsbewijs 2016’, a publication of the Committee for Golf Standards of the Dutch Golf Federation (NGF).

 

The game of golf has rules and etiquette. These are set out in the ‘Rules of Golf’, published by the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, a copy of which each member receives at commencement of membership. In order to prepare for the GVB examination it is easier to practice answering questions. A DVD is available from the Training Committee (see contact details below) for this purpose. On the internet there are a number of websites where practice questions can be found, and most golf shops sell booklets with practice questions. Once every year the Handicap & Rules Committee organizes a rules evening. During this evening the rules of golf are discussed in the context of practical situations with the aid of video clips from professional competitions. Experience has shown that all members, beginners as well as advanced players, will benefit from this evening.

 

 

Only Qualifying scorecards for rounds played on Dutch golf courses are eligible for this purpose.